5 innowacyjnych programów zajęć technicznych:

1. technika domowa

oszczędność: prądu, ciepła i wody

2. energia i robotyka

energia odnawialna

3. woda

woda w najbliższym otoczeniu

4. Konstrukcje

rysunek techniczny, projektowanie

5. przepływ informacji

dane, sieć, media, platformy

Naczelna Organizacja Techniczna uruchomiła Projekt pt. "Innowacyjna Technika – programy zajęć technicznych dla gimnazjów" nr POKL.03.03.04-00-290/12-00

Celem projektu jest wykreowanie dla gimnazjów pięciu nowych programów zajęć technicznych o wysokim nasyceniu współczesną techniką.

Koszty związane z uczestniczeniem w projekcie pokrywane są z uzyskanego przez NOT dofinansowania (projekty POKL 3.3.4) Unii Europejskiej i budżetu państwa, zgodnie z umową z dnia 16.01.2013 r. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) – Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

Projekt rozpoczął się jesienią 2012 r., a zakończy się 30 listopada 2014 roku.