PRACE UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 22 W ŁODZI

Posted on kwiecień 18, 2014

Przykładowe makiety  mostów samodzielnie wykonane przez uczniów wg wcześniej przygotowanego projektu mostu i sporządzonej dokumentacji technicznej.

Uczniowie bazowali na wiadomościach zdobytych na wcześniejszych lekcjach dotyczących tworzenia dokumentacji technicznej oraz rodzajów mostów.
Uczniowie pracowali zespołowo co jest bardzo istotne. Wykorzystywali między innymi materiały jakie otrzymali w ramach Zestawu Pomocy Dydaktycznych dla ucznia w ramach projektu jak również mieli okazję budować konstrukcje z zestawów „Geomag” stanowiących zakupione wyposażenie dla szkoły.
Uczniowie samodzielnie tworzyli listę potrzebnych materiałów i narzędzi jak również wykonywali dokumentację techniczną zawierającą opis procesu technologicznego oraz rzut mostu. Uczniowie w trakcie realizacji tego zadania wytwórczego uświadamiają sobie, że są również inne etapy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania