Konferencja podsumowująca projekt

Posted on grudzień 01, 2014

Konferencja podsumowująca projekt

Z udziałem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej odbyła się 20 listopada 2014 r. w Warszawskim Domu Technika NOT konferencja podsumowująca prowadzony od dwóch lat przez FSNT-NOT projekt pn. „Innowacyjna Technika - Programy Zajęć dla Gimnazjów".

 

 

Celem, uruchomionego przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT), projektu było wykreowanie dla gimnazjów pięciu nowych programów zajęć technicznych o wysokim nasyceniu współczesną techniką. Podsumowany dzisiaj projekt rozpoczął się jesienią 2012 r. W inicjatywie wzięły udział gimnazja z Warszawy, Łodzi, Białegostoku, Gliwic i Radomia. W sumie 20 szkół.

Każdy program, który powstał w ramach projektu „Innowacyjna technika – programy zajęć technicznych dla gimnazjów" skoncentrowany jest wokół takiej osi tematycznej, z którą uczniowie mają do czynienia na co dzień, a która równocześnie pozwala włączyć aktualne - z punktu widzenia postępu technicznego i znajdujące zastosowanie w praktyce (w otoczeniu ucznia) - treści.

  • Technika Domowa - zagadnienia: instrukcje, bezpieczeństwo użytkowania sprzętu technicznego, oszczędność prądu, ciepła i wody w domach i szkołach, ergonomia, projektowanie przestrzeni i wnętrz, wykonywanie/naprawa systemów użytkowych, kreatywność działań;
  • Energia i Robotyka - zagadnienia: bezpieczeństwo i optymalizacja korzystania z energii, energia odnawialna, przetwornik energii, techniki sensorowe, inteligentne budynki, kreatywność działań ;
  • Woda - zagadnienia: systemy wykorzystania wody w najbliższym otoczeniu – elementy, planowanie, konstruowanie, konserwacja, obieg wody, oczyszczanie, kreatywność działań;
  • Konstrukcje - zagadnienia: rysunek techniczny, projektowanie, design, materiały w otoczeniu, ergonomia, kreatywność działań ;
  • Przepływ Informacji - zagadnienia: przesyłanie danych, budowa sieci, korzystanie z informacji w sieci, e-learning, platformy edukacyjne, kreatywność działań.


Jako pierwsza wystąpiła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Tematem jej wystąpienia było „Znaczenie nowoczesnych technologii i historii techniki w nauczaniu”.  Założenia projektu „Innowacyjna Technika - Programy Zajęć Technicznych dla Gimnazjów”, przedstawili koordynatorzy terenowi Pani Elżbieta Jarguz i Pan Jerzy Kołłątaj.

Zabierająca głos podczas konferencji Minister Joanna Kluzik-Rostkowska wyraziła wielkie uznanie dla tej inicjatywy, jej twórców oraz organizatorów. Poinformowała, iż podejmie działania w celu implementacji wypracowanych w ramach projektu programów do szkolnych programów nauczania. Czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego – powiedziała Pani Minister. Przypomniała jednocześnie, że trwający rok szkolny ogłosiła „Rokiem Szkoły Zawodowców".  Jeżeli chcemy mówić o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym, musimy doprowadzić do sytuacji, w której technika będą dawały dwa w jednym: wykształcenie ogólne na wysokim poziomie i zawód. Musimy zrobić wszystko, aby technika nie były szkołami drugiej kategorii – dodała szefowa MEN.

Koordynatorzy terenowi oraz nauczyciele biorący udział w projekcie zaprezentowali także treści innowacyjnych programów nauczania. Przedstawiono także wyniki ewaluacji projektu.
Interesującym i bardzo pouczającym dla uczestników konferencji był panel nauczycielski poświęcony doświadczeniom nauczycieli z realizacji programów. Wszystkim uczestnikom projektu, nauczycielom i koordynatorom wręczono dyplomy z podziękowaniem za włożoną pracę, trud i zaangażowanie w jego realizację.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 grudzień 2014 09:53