RADOMSKIE GIMNAZJA

I Społeczne Gimnazjum STO w Radomiu istnieje od 2004 r. Obecnym dyrektorem szkoły jest p. Barbara Deja. Motto przewodnie naszej szkoły brzmi: „Nasza szkoła szkołą małą, kameralną, przyjazną, bezpieczną i twórczą”.
Mimo wielu krętych dróg i przeciwności, z którymi przyszło nam się mierzyć w minionych latach, z podniesionym czołem, bogatsi w doświadczenia, przekonani o tym, że nasza praca ma sens, z optymizmem podejmujemy wyzwania, które niesie nam przyszłość.

Nasza szkoła oferuje:

  • kameralne oddziały do 15 uczniów,
  • wysoką jakość pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
  • atrakcyjną i bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.


Nasze sukcesy:

  1. Od września 2013 r. nasza szkoła przygotowuje do egzaminów Cambridge.
  2. Uczniowie naszej szkoły są laureatami oraz osiągają wyróżnienia w Multiteście Matematycznym.
  3. W roku szkolnym 2012/2013 czworo uczniów naszej szkoły zdało egzaminy Cambridge na poziomie PET
  4. Nasza dynamicznie działająca Rada Uczniów potrafi zaangażować do swoich przedsięwzięć całą społeczność szkolną.
  5. Chór szkolny składający się z uczniów i nauczycieli to nasza duma i radość.
  6. Wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Publiczne Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie.

Gimnazjum w Natolinie, to szkoła bezpieczna, otwarta na potrzeby innych i aktywne współdziałanie, w której panuje przyjazna atmosfera. W dobrze wyposażonych pracowniach realizowane są różnorodne projekty i programy edukacyjne. Bogata oferta kół zainteresowań sprzyja rozwojowi ciekawych świata uczniów. Posiada liczne  osiągnięcia w  konkursach  przedmiotowych m.in. matematycznych, informatycznych, plastycznych, literackich, oraz wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Uczniowie biorą udział w  rozmaitych imprezach o charakterze kulturalnym i uroczystościach integrujących szkolną społeczność. Zespół Szkół Ogólnokształcących posiada ponad stuletnią tradycję.

Więcej informacji na stronie: www.zsonatolin.edu.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Wolanowie

Publiczne Gimnazjum w Wolanowie wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Mieści się w budynku otoczonym zielenią. Zajęcia odbywają się w 24 bardzo dobrze wyposażonych pracowniach. Do dyspozycji uczniów pozostają 2 pracownie komputerowe, sala językowa oraz nowoczesna hala sportowa. Uczniowie mogą korzystać ze szkolnej biblioteki, świetlicy, stołówki i sklepiku. Nad ich bezpieczeństwem czuwają psycholog, pedagog i pielęgniarka. Do dyspozycji uczniów jest logopeda.

Priorytetem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój uczniów. Swoją wiedzę mogą poszerzać na zajęciach kół przedmiotowych i wyrównawczych. Pasje mogą rozwijać uczestnicząc w spotkaniach, warsztatach, inspirujących wycieczkach, organizując szkolne uroczystości. W szkole działa koło wolontariuszy, klub przedsiębiorczości oraz ludowy zespół „Wolanianki”. Od września 2013 roku uczniowie zainteresowani sportem są uczniami klasy sportowej o profilu piłka siatkowa i piłka nożna. Dzięki innowacji „Teatr z klasą” uczniowie zainteresowani poznają tajniki aktorstwa.
 
Więcej informacji na stronie www.zso-wolanow.pl

Gimnazjum nr 23 w Radomiu


Więcej informacji na stronie: http://www.kochanowski.iq.pl/