BIAŁOSTOCKIE GIMNAZJA


PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im SEWERYNA NOWAKOWSKIEGO
w BIAŁYMSTOKU
Budynek szkolny jest nowoczesny, sale lekcyjne są przestronne i dobrze wyposażone. W gimnazjum nauczane są: język angielski, francuski, rosyjski i niemiecki do wyboru przez uczniów. Istnieją również klasy dwujęzyczne z językiem francuskim jako językiem wiodącym. W klasie dwujęzycznej lekcje historii i biologii prowadzone są od klasy drugiej częściowo w języku francuskim. W szkole znajdują się dwie nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Sale przedmiotowe i pracownie wyposażone są w zestawy komputer i projektor z dostępem do internetu. Pracownie do nauki języków obcych wyposażone są w sprzęt audiowizualny, zaś każde stanowisko uczniowskie w słuchawki i mikrofon, co pozwala prowadzić naukę języków metodami laboratoryjnymi. W szkolnej bibliotece funkcjonuje Centrum Multimedialne, z którego mogą korzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i na przerwach.

Uczniowie podczas pobytu w szkole znajdują się pod ciągła opieką nauczycieli, mogą też przebywać w klubie "Gimbuś", przed i po lekcjach. W chwili obecnej szkoła jest  wyposażona w monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz budynku. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki. Ze wszelkimi problemami mogą się zwrócić do Pedagoga i Psychologa. Kadra nauczycielska to  nauczyciele kreatywni z doświadczeniem pedagogicznym. Stale podnoszą swoje kwalifikacje w różnych formach doskonalenia zawodowego. Dla uczniów prowadzone są liczne koła zainteresowań. Uczniowie mający problemy z nauką mogą uzupełniać wiedzę podczas zajęć wyrównawczych. Lekcje WF-u odbywają się w nowoczesnej hali sportowej oraz w innych salach bloku sportowego (siłownia, sala ping - pongowa, sala do gimnastyki korekcyjnej itp.).


PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 19 SPORTOWE W Białymstoku
Gimnazjum od 1999 r. mieści się na Osiedlu "Bojary", a od 2008 r. razem ze Szkołą Podstawową Nr 5 tworzy Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku.

ATMOSFERA: otwartość, szacunek, radość, współdzielenie są podstawą do budowania przyjaznej atmosfery, podczas nauki i pracy, w naszej szkole. Dla integrowania naszej całej społeczności uczniowskiej bierzemy udział w realizacji różnych projektów, uczestniczymy też w programach "Szkoła z klasą", "Szkoła bez przemocy" i "Szkoła ucząca się – Ocenianie kształtujące". Gimnazjum uzyskało również tytuły: „Szkoły Rozwijającej się” i „Szkoły Eksperckiej”.

SPORT - "W ZDROWYM CIELE...
Przekazując wiedzę i kształtując charakter młodzieży realizujemy hasło: "W zdrowym ciele zdrowy duch". Nasze Gimnazjum – to szkoła, która od początku swojego istnienia zajmuje czołowe miejsca na arenie sportowej. Funkcjonują w niej klasy o czterech profilach: lekkoatletycznym, piłki siatkowej, koszykowej i nożnej. Nasi uczniowie zdobywają medale mistrzostw: Polski, makroregionu, województwa i miasta. Trzykrotnie zajmowaliśmy I miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym, a  w roku szkolnym 2011/2012 otrzymaliśmy Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku  za zajęcie I miejsca w mieście we współzawodnictwie sportowym gimnazjów.

NAUKA - "... ZDROWY DUCH"
Poza treningami sportowymi, wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli wspiera uczniów w dziedzinie nauki i nie tylko... Uczniowie pogłębiają wiedzę oraz rozwijają swoje zdolności i talenty podczas prac: przedmiotowych kół zainteresowań,  koła  szachowego, robótek  ręcznych, a  swoją  społeczną  postawę kształtują  w  Szkolnym  Kole Caritas.  Dzięki  pracy własnej  i   pomocy  nauczycieli nasi  gimnazjaliści  odnoszą  sukcesy  w  olimpiadach przedmiotowych, np. z matematyki, języka polskiego, chemii oraz różnego  rodzaju konkursach sprawdzających wiedzę z  poszczególnych  dziedzin.  Możemy   pochwalić  się  również osiągnięciami  artystycznymi - za prace plastyczne, śpiew, recytację, fotografię.

A PONADTO …Aktywnie funkcjonujemy na międzynarodowym portalu SMART Exchange, udostępniającym gotowe scenariusze lekcji na tablice interaktywne. W roku 2012 zrealizowaliśmy projekt „Bojary na piątkę – „5” dla Bojar”, w celu integracji społeczności lokalnej osiedla, na którym mieści się nasza szkoła.
 

Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego
Gimnazjum położone jest przy ul. Porzeczkowej 11 na osiedlu Dziesięciny II. W dwupiętrowym budynku znajduje się ponad 20 sal lekcyjnych i pracowni szkolnych (m. in. komputerowe, fizyczna, chemiczna). Dysponujemy w pełni wyposażoną halą gimnastyczną oraz dwoma mniejszymi salami gimnastycznymi. W tym roku szkolnym została oddana do użytku strzelnica pneumatyczna i siłownia. W naszej szkole jest też stołówka szkolna i sklepik. Na przerwach rozbrzmiewa muzyka nadawana przez szkolny radiowęzeł. Wszelkiej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna. Czas wolny można spędzić w świetlicy szkolnej lub w bibliotece, w której znajdują się komputery z dostępem do Internetu. Młodzież w naszej szkole ma możliwość wykazania się inicjatywą, samorządnością i kreatywnością działając w Samorządzie Uczniowskim, który jest inicjatorem wielu ciekawych przedsięwzięć.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, szkoła posiada monitoring oraz jest obiektem chronionym przez jedną z firm ochroniarskich. Przy budynku gimnazjum znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnia, skocznia i rzutnia.

Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku powstało w roku 1999 na bazie lokalowej i kadrowej Szkoły Podstawowej Nr 38 im. Wiesława Kazaneckiego. Dnia 20 grudnia 2004 r. uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku szkoła otrzymała imię Wiesława Kazaneckiego. Jesteśmy szkołą, która reaguje na potrzeby środowiska, dlatego organizujemy wiele imprez środowiskowych, w tym charytatywnych. Włączamy się także do wszystkich pożytecznych akcji mających na celu ratowanie życia i zdrowia ludzi, a także ochrony środowiska.

Najwięcej sukcesów Gimnazjum odnotowało w dziedzinie sportu. Dzięki pracy uczniów i trenerów już siedmiokrotnie zajęliśmy I miejsce w Wojewódzkim i Miejskim Współzawodnictwie Sportowym Gimnazjów.
Wielokrotnie było o nas słychać w mieście, województwie i kraju. Dzięki sportowemu współzawodnictwu nasi uczniowie poznają Polskę i Europę kształtując swoje postawy i charaktery.

W ramach tej działalności zorganizowaliśmy międzynarodowy obóz sportowo-językowy polsko-niemiecki na terenie naszego kraju. Był on kontynuacją wcześniej nawiązanych kontaktów i przyjaźni z młodzieżą ze szkoły w Niemczech. Dzięki zagranicznym kontaktom z rówieśnikami nasi uczniowie poznają kulturę, historię i obyczaje innych narodowości. Uczą się pracy i partnerstwa w międzynarodowym zespole, co kształtuje postawy tolerancji, szacunku oraz uczy kompromisu i sztuki negocjacji. W ubiegłych latach współpracowaliśmy ze szkołami z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Bułgarii. Wielokrotnie gościliśmy u siebie uczniów i nauczycieli z zagranicy, a także sami odwiedzaliśmy ich szkoły i domy.
Gimnazjum uczestniczy w programach europejskich. Od kilku lat Gimnazjum uczestniczy w Szkolnym Projekcie Sokrates.

W szkole istnieją KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
przedmiotowe (m. in. matematyczne, fizyczne, geograficzne, ekologiczne, koła językowe)

  • sportowe (LA, siatkówka, aerobik, unihokej, badminton, tenis stołowy, koszykówka, piłka ręczna),
  • artystyczne (plastyczne, zespół wokalny, zespół taneczny),
  • klub strzelectwa sportowego działający pod egidą LOK
  • Klasy o profilu sportowym: koszykówka, siatkówka, piłka nożna.

 

Publiczne Gimnazjum nr 9  w Białymstoku
Gimnazjum mieści się się  przy ul. Antoniuk Fabryczny 5/7. Szkoła powstała w 1999 r. natomiast 21 kwietnia 2001 roku, w dniu 56 rocznicy zdobycia Bolonii przez 2 Korpus Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku, jako jedyne w kraju, otrzymało imię zwycięskiego Korpusu. Głównym inicjatorem tej uroczystości był pan Eugeniusz Kalinowski, żołnierz 2 Korpusu, który przebył szlak z dalekiej Syberii przez Irak, Palestynę, Monte Cassino do Bolonii. Dzięki jego zaangażowaniu młodzież gimnazjum ma swojego patrona wybrała 2 Korpus Polskich Sił Zbornych na Zachodzie. Dyrektorem gimnazjum od samego początku jej istnienia jest pan Alfred Komar. Obecnie szkoła obejmuje nauką 603 uczniów. Pracuje w niej 56 nauczycieli uczących
w 21 oddziałach.  Placówka posiada 19 sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe oraz salę gimnastyczną.
Z myślą o bezpieczeństwie uczniów działa monitoring – 2 kamery w szkole i 4 na zewnątrz budynku. Uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji w organizowanych dla nich zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie kraju jak i poza granicami Polski.