GLIWICKIE GIMNAZJA

 

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich to: - szkoła bezpieczna, w której panuje przyjazna atmosfera, - kilkadziesiąt kół pozalekcyjnych, - wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych i corocznie bardzo wysoka liczba laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, - liczne certyfikaty i wyróżnienia, - innowacyjność, - oferta różnorodnych projektów i programów edukacyjnych, - dobrze wyposażone pracownie oraz wielofunkcyjne boiska, - współpraca z wyższymi uczelniami, -stypendyści prezydenta miasta, - możliwość zdawania egzaminu DSD1, - opieka na pomnikami i współpraca z kombatantami, - możliwość współpracy z rówieśnikami z zagranicy, - otwarcie na potrzeby innych i aktywne współdziałanie, - wieloletnia tradycja szkoły, - rozmaite imprezy i uroczystości integrujące szkolną społeczność, - wyjazdy do teatru i opery, - szkolny Miniogród Botaniczny, - pomoc pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, - znakomite obiady. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.gim3-gliwice.oswiata.org.pl

 

Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca "wyrosło" w murach i na tradycjach Szkoły Podstawowej Nr 26 przejmując Jej patrona - harcerza śląskiego, patriotę Józefa Pukowca. Szkoła uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej zdobyła tytuł " Szkoły z Klasą", w której pracują "Nauczyciele z Klasą ". Prowadzimy na bieżąco projekty partnerskie ze szkołami z innych krajów, za co zdobyliśmy Krajową Odznakę Jakości e-Twinning-Quality "Lebel". Posiadamy tytuł Szkoły Pierwszej Pomocy, kładąc nacisk na rozwój wolontariatu wśród uczniów. Od 3 lat prowadzona jest z sukcesami klasa sportowa o profilu piłki siatkowej. Kładziemy nacisk na efekty pracy dydaktycznej dążąc do coraz lepszego wyniku egzaminu gimnazjalnego, biorąc z sukcesami udział w konkursach przedmiotowych - 22 finalistów i 8 laureatów. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego I m. w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Cały świat obok mnie ", I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Zdrowa przyroda, zdrowa woda, zdrowa żywność", II m. w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego "Word Dance", III m. w Międzynarodowym Turnieju Judo w Strasburgu, I,II,III m. w Akademickich Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo, I m. Prowadzimy innowacje dydaktyczne, realizujemy autorskie programy wychowawcze, aktualnie bierzemy udział w dwóch projektach unijnych "Innowacyjna technika" i "Korelacja międzyprzedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki". Ważne dla nas są zainteresowania, talenty oraz potrzeby każdego ucznia. Tworzymy zgraną społeczność szkolną dążącą do coraz lepszych efektów w nauce, wychowaniu i opiece.

 

Gimnazjum Nr 11 należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych im. Olimpijczyków Polskich w Gliwicach. W szkole uczniowie uczą się w klasach o profilach sportowych (pływanie, siatkówka, lekkoatletyka, koszykówka, hokej na trawie) oraz klasach ogólnych prowadzonych w oparciu o autorskie programy nauczania m.in. z informatyki oraz z zajęć artystycznych.

Szkoła zapewnia rozwój pasji połączonej z przygodą, naukę w miłej atmosferze oraz w bezpiecznych warunkach (w oparciu o system sprawiedliwości naprawczej).

Nasi młodzi sportowcy zajmują czołowe miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz miejskich m.in. wywalczyli: Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych w Judo 2012 r. tytuł  Wicemistrza Świata Kadetów w Szpadzie,  I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach w Pływaniu, I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Koszykówki, I miejsce w Rejonowych Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz wiele innych.

Uczniowie Gimnazjum osiągają również wiele sukcesów także w sferze nauki. Posiadamy laureatów
i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz wielu innych, m.in.:  II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Ravensbrück - miejsce zbrodni, pamięci i przebaczenia” pod patronatem dr Wandy Półtawskiej, III miejsce w XV Wojewódzkich Prezentacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży, I miejsce w V Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Patriotycznej .
 
W szkole organizowane są miejskie imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i naukowym, takie jak: Miejska Giełda Inicjatyw Młodzieżowych, Sesja historyczna, Sesja matematyczno-przyrodnicza, Dni Europejskie, Gliwicki Bieg Uliczny, Poranne bieganie „Biegaj z nami” oraz wiele innych.

W placówce zajęcia techniczne prowadzone są w formie zajęć międzyoddziałowych. Uczniowie mają możliwość wyboru modułu zgodnego z ich zainteresowaniami. W roku szkolnym 2012/2013 realizowane są moduły takie jak: grafika inżynierska, bezpieczeństwo ruchu drogowego, grafika komputerowa oraz dietetyka.  W każdym roku szkolnym w placówce organizowany jest szkolny etap konkursów: „Obudź w sobie myśl techniczną” oraz Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

GIMNAZJUM NR 10 IM. IGNACEGO JANA  PADEREWSKIEGO GLIWICE TO:

Szkoła z klasą
Szkoła Odkrywców Talentów
Szkoła Globalna
Lider Edukacji Ekologicznej

Szkoła Ucząca się

 

www.gim10.gliwice.pl

Podczas ewaluacji zewnętrznej (badanie pracy szkoły), przeprowadzonej w marcu przez Kuratorium Oświaty w Katowicach nasza szkoła uzyskała NAJWYŻSZE OCENY (http://www.npseo.pl/action/raports).

 • Uczniom szczególnie uzdolnionym oferujemy indywidualny tok, indywidualny program nauki, zajęcia w kołach zainteresowań.
 • Uczniom z problemami w nauce, proponujemy zajęcia dodatkowe, organizowane w małych grupach.
 • Realizujemy innowacje pedagogiczne: z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, techniki, informatyki, języka polskiego zajęć artystycznych, orientacji zawodowej i umiejętności szybkiego uczenia się.
 • Bierzemy udział w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach programu Comenius. Partnerskie Projektu Szkół, współpracując ze szkołami z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
 • Realizujemy projekt „Innowacyjna technika” (koordynatorem jest Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie.
 • Proponujemy zajęcia pozalekcyjne: Szkolny Klub Ekologiczny EkoGim10, Szkolny Klub Edukacji Humanitarnej, Zespół Wokalny Strzał w 10,  modelarnia Orliki, Szkolny Klub Europejski, zajęcia sportowe z siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego i marszów na orientację.
 • Prowadzimy świetlicę integracyjną.
 • W szkole pracują: pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy.
 • Mamy system monitoringu wizyjnego, wyposażony w 30 kamer z rejestracją obrazu.
 • Stosujemy dziennik elektroniczny.
 • Posiadamy bogato wyposażone w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne, pozwalające na prowadzenie ćwiczeń uczniowskich.
 • Szkolna biblioteka to: ponad 8000 woluminów, kolekcja filmów, czasopisma dla młodzieży, czytelnia multimedialna, wyposażona w 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
 • Każdy uczeń ma do dyspozycji szafkę ubraniową.
 • Budynek jest ocieplony, sala gimnastyczna i sanitariaty są wyremontowane, w roku bieżącym zmodernizowane zostaną szkolne boiska oraz plac rekreacyjny.
 • W szkole można zjeść obiad.
 • W sklepiku szkolnym można się zaopatrzyć w podstawowe artykuły szkolne oraz zjeść ciepłe lub zimne przekąski.
 • Wśród naszych uczniów są finaliści i laureaci:
 • konkursów przedmiotowych na stopniu wojewódzkim i ogólnopolskim. W roku szkolnym 2012/2013 to: arta  Miętus, Joanna Michalik, Robert Kwinta,  Weronika Sęczkowska.
 • konkursów artystycznych, sportowych, ekologicznych i modelarskich.