ŁÓDZKIE GIMNAZJA

 

Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi istnieje od 1999 roku.

W latach poprzedzających ten rok w budynku szkoły mieściła się Szkoła Podstawowa nr 28. Gimnazjum nr 7 jest szkołą, która łączy tradycję z nowoczesnością. Tradycją szkoły jest budowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży i wypracowanie tolerancji w kontaktach międzyludzkich. Dlatego dumni jesteśmy z pięknego, przez lata wypracowanego ceremoniału szkoły.

Szkoła oferuje szeroki wachlarz propozycji zajęć dodatkowych, w ramach których uczeń może rozwijać swe zainteresowania bądź je nabyć. Niezmiennym atutem szkoły jest godny podziwu chór, który od lat szczyci się zwycięstwami w różnorodnych konkursach, ma sesje w radiu i nagrywa płyty, tworzy słuchowiska.

Dla zainteresowanych innymi dziedzinami artystycznymi na terenie placówki działa Koło Plastyczne oraz warsztaty rzeźbiarskie, tkackie i bębniarskie. Poza tym nauczyciele przedmiotów i bibliotekarka dbają o rozwój kulturalny uczniów organizując lekcje teatralne, muzealne czy spotkania z ludźmi kultury. Dla ciekawych świata istnieje interesująca oferta Koła Turystycznego, związana z ciekawymi wycieczkami, projektami badawczymi i rajdami - nawet całonocnymi. Koło informatyczne pozwala dzieciom śmiało spojrzeć w przyszłość.

Dla wypracowania postawy empatii uczniowie mogą przystąpić do Koła Wolontariatu; niewątpliwą zachetą są spotkania z wolontariuszami pochodzącymi z różnych zakątków świata, m.in. z Peru czy Wenezueli. Na uwagę zasługuje też fakt aktywizowania uczniów do realizacji projektów UNICEFU np.: „Wszystkie kolory świata“.

Szeroka oferta sportowa zadowola wszystkich aktywnych; trzeba tu wymienić zwłaszcza formy mniej populistyczne jak golf, getbol, wspinaczka i kolarstwo górskie oraz kolarstwo turystyczne pod patronatem Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rojna" z siedzibą w naszej placówce.

Dumni jesteśmy z realizacji projektu Comenius, który prowadzi wymianę międzynarodową młodzieży, oferuje wyjazdy zagraniczne dla pogłębiania znajomości języka angielskiego i nawiązania ciekawych kontaktów towarzyskich. Podobną rolę odgrywa wirtualna platforma E-Twinning, służąca do wymiany informacji pomiędzy uczniami z różnych krajów Europy i nie tylko. W poprzednich latach nasza szkoła współpracowała z uczniami z Malty, Hiszpanii, Rumunii czy Włoch.

Wielu nauczycieli prowadzi zajęcia wg programów autorskich, stosuje innowacje pedagogiczne, np. nauczyciele wychowania fizycznego, zajęć artystycznych czy języka angielskiego.

Efektem pracy nauczycieli i uczniów są liczne sukcesy tych ostatnich o wymiarze ogólnopolskim w tym min.:wyróżnienie na najlepsze przedsięwzięcie uczniowskie IDEA 2012 potwierdzone certyfikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej czy też IV miejsce w ogólnopolskim konkursie LONDYN 2012.

Obecnie w szkole realizowane są liczne projekty przy współpracy z Unią Europejską – Kapitał Ludzki „Zostań Przedsiębiorczym“ czy też „Regionalne Wrota Regionu Łódzkiego“ Gimnazjum nr 7 może pochwalić się certyfikatami:  "Bezpieczna szkoła", "Szkoła bez przemocy" i "Szkoła promująca zdrowie".

W działaniach wychowawczych naszych pedagogów na pierwszym miejscu stawiane są konsekwencja, poszanowanie drugiego człowieka i kultura osobista, co wiąże się z dyscypliną, tolerancją i właściwymi relacjami międzyludzkimi.

Pomaga w tym bardzo konkretny - punktowy system oceniania zachowania, dzięki któremu uczniowie są zmobilizowani do punktualności i aktywności w działaniach na rzecz klasy i szkoły, a także udzielania się w różnych przedsięwzięciach poza placówką. Postępy w nauce dzieci i ich frekwencja pozostają pod stałą kontrolą rodziców dzięki elektronicznemu dziennikowi.

Gimnazjum nr 7 to, można powiedzieć,  szkoła rodzinna - wszyscy dobrze się znają, żaden uczeń nie pozostaje anonimowy, każde dziecko jest rozpoznawalne na terenie placówki i poza szkołą. Gwarantuje to właściwą współpracę i pozytywne relacje między uczniami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami i dyrekcją.

Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi to szkoła o 20 oddziałach i 508 uczniach. W pracy z uczniami nauczyciele chętnie wykorzystują nowoczesne technologie IT. W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne, m.in. z matematyki oraz projektu innowacyjne współfinansowane ze środków UE: „Zostać przedsiębiorczym” oraz „Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery”. Uczniowie realizując takie projekty jak, np. Dom moich marzeń”, „Elektryczność w moim domu”, „Dźwięki wokół nas” czy „Matematyka w ogrodzie” przeprowadzają doświadczenia, budują modele, zwiedzają obiekty techniczne.

Mamy wielu laureatów i finalistów konkursów i olimpiad, nauczamy 4. języków obcych, prowadzimy wymiany uczniów ze szkołami francuskimi i wyjazdy edukacyjne Klubu Europejskiego, mamy klasy sportowe, pełnowymiarową salę gimnastyczną i wiele innych rzeczy, którymi możemy się pochwalić.

Więcej informacji na stronie: www.gim22lodz.home.pl

Dorobek Gimnazjum nr 26 im. M. Reja w Łodzi związany z realizacją Zajęć Technicznych w ostatnich 3 latach

Realizacja podstawy programowej Zajęć Technicznych w Gimnazjum odbywa się w trzech obszarach szeroko pojętych zagadnień – projektowania, mechaniki i wychowania komunikacyjnego.

Od trzech lat prowadzone są zajęcia mechaniczne z elementami projektowania -  Dokumentacja techniczna w praktyce (projektowanie form użytkowych). W zakresie tego obszernego tematu realizujemy rysunek techniczny – rzutowanie i wymiarowanie brył, przekroje pionowe i poziome, pismo techniczne. Całość zagadnienia kończymy pracą nad projektem edukacyjnym – Projekt przedmiotu użytkowego wraz z realizacją.

Drugim obszernym zagadnieniem są zajęcia mechaniczno – motoryzacyjne – formy przestrzenne i aranżacja wnętrz,  elementy elektroniki i elektryki, wychowanie komunikacyjne.

Od kilku lat zakres realizacji zadań dotyczących elektroniki i elektryki oraz obróbki materiału (drewna) odbywa się w Wojewódzkiej Pracowni Technicznej.

W ostatnich trzech latach przygotowywani byli uczniowie do Konkursu wiedzy technicznej organizowanego przez ŁCDNiKP – 4 laureaci. Jak również do konkursów o tematyce ekologicznej (projekt stroju karnawałowego z odpadów, czy projekt makiety pomocy dydaktycznej z odpadów). Uczniowie brali również udział w Woj. Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W szkole odbyły się również 3 konferencje dla nauczycieli innych szkół, prowadzone przez nauczyciela Gimnazjum jako lidera zespołu zadaniowego do spraw kształcenia praktycznego szkół podstawowych i gimnazjalnych z techniki scrapbookingu i decoupage, wraz z prezentacją prac uczniów.

Praca na Zajęciach Technicznych w przeciągu ostatnich trzech lat skupiała się wokół kilku obszarów zagadnień podstawy programowej. Szczególnie w roku szkolnym 2011/2012, gdzie przedmiot Technika, stał się Zajęciami Technicznymi, możliwym stało się dostosowanie realizacji niektórych wymagań do wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, przynoszone najczęściej przez uczniów.