5. przepływ informacji

dane, sieć, media, platformy

Przepływ Informacji - zagadnienia: przesyłanie danych, budowa sieci, korzystanie z informacji w sieci, e-learning, platformy edukacyjne, kreatywność działań.